Select Page

True profitability

True profitability inom e-handeln handlar om att se och hantera den finansiella konsekvensen av nya köp och leveransmönster.

Automatiserade insikter

Inom e-handeln, och då framförallt inom fashion, uppstår en livscykeleffekt på produkterna på grund av returer som direkt har stor inverkan på din vinstmarginal.

True profitability har varit och är ett vedertaget begrepp inom management consulting där alla kostnader härrörs tillbaks till minsta produkt/tjänst som säljs.

Nu tar vi begreppet till e-handeln, applicerar automation på det med nya tekniker såsom mönsterigenkänning och AI.

Konstant automatiserad insikt på lägsta nivå möjliggör en lönsamhetsdrivande taktisk och operationell styrning som inte förut varit möjlig.

Stor potential

True profitability går att applicera både på kunder, produkter, leverantörer eller varumärken.

Hur lönsamma produkter har du på dina landningssidor just nu? Finns kunder som driver negativt resultat med i dina marknadsaktiviteter?

Insikten du får via våra produkter ger effekter på flera ställen i bolaget – potentialen är stor.

Åsbogatan 8 503 36 Borås

Lämna kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom kort.