Boka en demo

[X]

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

Inga kompromisser

Tjänster för ökad lönsamhet som inte tummar på kundupplevelsen

Smart digital returhantering

Re-conversion

Automatiserade retur- och reklamationsbyten

Return order management

Retur- och reklamationsorderhantering för kundtjänst.

Return logistics

Rätt transportstöd för varje retur för bästa kundupplevelse och kostnadseffektivaste hantering.

Return room management

Effektiv operativ hantering

Tidseffektiv, kvalitetssäkrande hantering i samverkan med kundtjänstmodul för affärsmässiga beslut.

Central styrning av operativ hantering

Era affärsregler för sortering, hantering och återbetalning oberoende av operationell aktör.

Samverkan med kundtjänst

Inbyggt stöd för smart samverkan med kundtjänstfunktion.

Return hub solutions

Lokal hållbar returhantering

Lokaliserad kundupplevelse och hållbar returlogistik.

Kostnadseffektiv bulkhantering

Stöd för tullfaktura och bulksändningar i er regi.

Distribuerat returlager

Vänd retur på lokal marknad för kostnadseffektiv och hållbar hantering

Action boards

Nettolönsamhet på produkt och kund

Se lönsamhetseffekten på din totala e-handelsprocess och ta actions.

Proaktiva åtgärder

Få återkoppling från kunder och gör proaktiva åtgärder på site och i marknadsföring.

Maximera er sälj- och marknadseffekt

Ta action mot rätt kunder och på rätt produkter utifrån deras unika nettolönsamhet.

Innovation

Utöka tillgängligheten för ditt lager

Ta vara på ditt virituella returlager, öka försäljning och tillgänglighet.

Forskning

Samverka med forskning på området för lönsammare och hållbarare handel.

Automatiserad produkt- och behovsdriven styrning

Rätt produkt till rätt plats direkt utifrån lönsamhet och hållbarhetsperspektiv.