True profitability

– historien bakom

 

True profitability inom e-handeln handlar om att se och hantera den finansiella konsekvensen av nya köp- och leveransmönster. När en allt större del av affärsflödena utgörs av returer påverkas vinstmarginalen direkt, vilket är svårt att få grepp om och upptäcka i tid. Individuella köp- och returbeteenden gör att vissa kunder är lönsamma medan andra driver konstant negativt resultat. Som en konsekvens blir även produkter olönsamma på vissa marknader genom kombinationen av:

• Returgrad
• Operationell och logistisk kostnad
• Returpolicy på lokal marknad

True profitability har varit och är ett vedertaget begrepp inom management consulting där alla kostnader inom exempelvis processindustri manuellt härrörts tillbaka till minsta produkt/tjänst som sålts. Nu tar vi begreppet till e-handeln och automatiserar det genom digitalisering. Att prata om returgrader på övergripande nivå är alltför trubbigt, styrning på den nivån ger oönskade konsekvenser.

Returer är bra och dåligt

Returer är bra och dåligt, kunder och produkter är olönsamma och lönsamma. Varje kund och produkt bör behandlas olika för maximerad lönsamhet, kundupplevelse och minimerad miljöpåverkan. En kontinuerlig automatiserad insikt på lägsta nivå möjliggör en lönsamhetsdrivande taktisk och operationell säljstyrning som inte förut varit möjlig.