Våra tjänster

Easycoms tjänster ger dig som detaljhandlare företagsöverskridande möjligheter att hantera lönsamhetsproblematiken som uppstått som en konsekvens av nya köp och returmönster.

 

Genom att knyta ihop våra tjänster påverkas lönsamheten i positiv riktning på både kort och lång sikt. Utöver automatiserade effekter ger tjänsterna verktyg att agera på korrekt lönsamhet på kund, produkt, leverantör eller varumärke – på varje unik marknad ni verkar. Tjänsterna tar vara på nya digitala möjligheter på området och kombinerar dem med direkt operativ och logistisk påverkan.


Smart Digital Returns

Smarta digitala returer gör det möjligt för handlare att möta kundernas behov av att returnera och byta oberoende av kanal. En dynamiskt personifierad upplevelse som bygger lojalitet och varumärke i returprocessen och driver återkonvertering. Algoritmer säkerställer logistisk styrning och maximerad lönsamhet i varje transaktion.

 


Profitability Control Tower

En automatiserad lönsamhets- och produktkvalitetsövervakning för e-handlare och omni-spelare. Kontrolltornet ger proaktiva varningar gällande lönsamhet på kund och produkt. Automatisk övervakning gör att ni kan fokusera på åtgärder eller till och med automatisera dem.


Automation Toolkit

Automation Toolkit är en uppsättning REST API:er som kopplar kraften i verklig lönsamhetsdata till externa system i realtid. Typiskt användningsområde är att nyttja kraften i korrekt lönsamhet på kund i dina marknadsföringskampanjer. Ni kan också minimera förluster genom att nyttja kraften i korrekt lönsamhet i er merchandising, eller varför inte ge gratis retur och frakt till dina mest lönsamma kunder?


Business Action Boards

Skapar insikter för ökad lönsamhet avseende kunder, produkter och leverantörer – total retureffekt inräknad. Kunder, produkter och varumärken utvärderas mot kombinationen av försäljning, returer, marginaler och operationella/logistiska kostnader. Kontinuerligt uppdaterade insikter som stimulerar lönsamhetsdrivande åtgärder för hela ditt företag.