Om Easycom

Lönsamhet och hållbarhet inom handeln är nödvändig för långsiktig överlevnad på en allt tuffare internationell marknad. Att hantera en returorder är idag två till tre gånger så dyrt som att hantera en säljorder. Ett holistiskt synsätt och nya verktyg som skär genom system och ansvarsområden krävs för att styra en affär där nya köpmönster uppstår som en effekt av nya möjligheter i digitala och fysiska kanaler. Easycom härrör från en tidig insikt om hur hela processen efter köp påverkar lönsamheten hos detaljhandlare. Den skenande ökningen av returgrader med dess negativa effekter kombinerat med internationell konkurrens i detaljhandeln var triggern för våruppstart.

Teamet bakom Easycom kombinerar djup kunskap och erfarenhet från e-handeln, detaljhandeln, logistik och digitaliseringsprojekt. Allt utifrån både operativa och ledande positioner på både kund-, transportörs- och leverantörssidan. Med den unika erfarenheten som grund levereras nu tjänster som på riktigt påvisar och tar action på hur kostnader och intäkter samspelar i hela kundresan – från köp till nöjd kund.