Integration

Easycoms tjänster möjliggör full automatisering av tidigare kostnadsdrivande manuella processer. Vi har djup insikt och erfarenhet av hur bäst integrera våra tjänster med olika systemlandskap och hjälper er hela vägen tills ni fått full effekt. Kanske har vi redan en koppling mot just ert system?

Vårt tillvägagångsätt bygger på att lyssna på era orderflöden vilket i samverkan med våra algoritmer ger en unik affärsmässig insikt oberoende av silos i system och organisation. Utöver våra egna användargränssnitt ger vi er med hjälp av moderna API:er möjligheter att konsumera affärskritisk information till era system såsom ERP, OMS, PIM, CRM, eCOM och WMS.