Vi välkomnar SoffaDirekt som kund!

Lönsam och hållbar e-handel

  • Maximera lönsamheten vid varje köp
  • Ta bort onödiga kostnader och minska miljöpåverkan
  • Effektivisera returhantering – logistiskt och operationellt
  • Vårda dina lönsamma kunder och produkter

Vi söker Applikationsspecialister!

Bidra til en rolig resa i en stark tillväxtbransch! Låter det spännande? – sök nu!

Ta kontroll över hela kundresan med hjälp av digitaliserad returhantering

Smart digital bytes- & returhantering

Den totala effekten av produktreturer kan – fel hanterat – påverka er affär till den grad att lönsamhet är svår att uppnå. Vår digitala returhantering förbättrar inte bara kundupplevelsen efter köp, utan möjliggör även lönsam konvertering och driver identifierad trafik till er digitala och fysiska butik.

Smart styrning av returer för effektiv påfyllnad

Se till att returerna hanteras kostnadseffektivt och skickas dit där de behövs mest, när behovet är störst. Våra algoritmer ser till att varje unik kund och produkt får den bytes- och returhantering som passar dess unika förutsättningar. Alltid väl avvägt mellan bästa kundupplevelse, minimerad miljöpåverkan och maximerad lönsamhet.

Korrekt lönsamhet i realtid för proaktiv åtgärd

Fokus på ”Life Time Value” (LTV) blir en allt mer kritisk komponent för högre lönsamhet. Att behålla era kunder och se till att de är lönsamma över tid är vitalt. Vår unika lönsamhetsmotor håller i realtid koll på korrekt lönsamhet på kunder och produkter, vilket ger er möjligheten att ta era lönsamhetsdrivande åtgärder till nästa nivå.

Unika insikter för lönsam e-handel

  • Minimera missnöjda kunder och olönsamma produkter
  • Få tidig insikt om returnerade produkter
  • Analyser som stöttar lönsamhetsdrivande åtgärder i hela företaget

Våra tjänster

  • Med avancerad lönsamhetsmotor designad för den nya handeln
  • Baseras på forskning, digital innovation och djupt logistiskt kunnande
  • Överbryggar organisatoriska och systemmässiga silos

Smart Digital Returns

Profitability Control Tower

Automation Toolkit

Action Boards

Se din lönsamhetspotential!

Uppskatta din potentiella nettovinst-ökning med hjälp av vår lönsamhetskalkylator.

Omsättning (5,000,000 €)

Returandel (25%)

Årlig besparing

Minsta effekt
0
0%
Typisk effekt
0
0 %
Potentiell effekt
0
0 %

Beräkningarna baserar sig på statistiska modeller som utvecklats för den skandinaviska marknaden inom marknadssegmentet ”fashion”. De uppskattade besparingseffekterna kan förfinas ytterligare baserat på vår erfarenhet, forskning och referenser.

Vårt viktigaste mål är att skapa världens bästa kundupplevelse! En väldigt viktig del i det är hur bra vi hjälper kunden efter köpet, med bland annat retur- och reklamationshantering. Därför valde vi Easycom, för att förbättra kundupplevelsen och samtidigt förenkla för vårt team i det dagliga arbetet.

Bank Bergström – CEO, NordicNest

Vi har inte råd att inte ha den bästa tekniken för att stötta vår kundresa. Returtjänsterna sparar både tid och kostnad för oss men framförallt skapar det lojala kunder med hjälp av en för dem smidig retur och bytesprocess. Lojala kunder är på längre sikt ovärderligt för lönsam tillväxt på en hårt konkurrensutsatt internationell marknad.

Richard Scharnke, CEO Cavour

Easycom has a holistic approach to returns management, which is absolutely essential. Their products combine flawless customer experience with hugely cost efficient services in the international commerce market of today.

Head of Logistics, Caliroots Group AB

Vi valde Easycom för deras plattform med fokus på kundupplevelse och starka verktyg för att effektivisera våra operativa processer.

– Jon Liljestrand, COO – Babyshop Group AB

Vi valde Easycom för att göra det möjligt för aim’n att fortsätta vår snabba internationella tillväxt, att skapa en friktionsfri retur- och byteshantering samt för att få bättre kontroll på våra kunders returbeteenden.

– Robin Mostacero, CEO Aim´n