Boka en demo

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

SMART RETURHANTERING FÖR E-HANDLARE OCH RETURHUBBAR

Vår tjänst ger dig som e-handlare eller logistikaktör förmånen att erbjuda en returprocess som balanserar era kunders önskemål, e-handlarens lönsamhetsmål, konsumenträtt och allas vårt ansvar för en hållbar handel.

SMART

Kunden har inte alltid rätt! – däremot bör man erbjuda bästa möjliga service efter köp som både ger en bra kundupplevelse men även maximerar er lönsamhet och minimerar miljöpåverkan.

Vi kallar det för Smart Digital Returhantering men egentligen är det  ganska självklart. Rätt beslut för varje kund och produkt utifrån dess unika förutsättningar – allt i en digital kundresa styrd och kontrollerad av dig.

KOSTNADSEFFEKTIVT

Med hjälp av enkel självbetjäning, digitalisering och automatiska beslut så minimeras tid för kundtjänst, finansiell administration, operativ och logistisk hantering. Returer ska i så hög grad som möjligt omvandlas till något bra men en viss mängd returer är en naturlig del av handeln och måste därmed hanteras så kostnadseffektivt och kvalitativt som möjligt.

LÖNSAMT

En stor andel av dina returer är en direkt affärsmöjlighet. Återkonvertering  bör vara en naturlig del av en kundresa där du omvandlar en stor andel av dina returer till något positivt. Men bör alla kunder erbjudas byten? Är det lönsamt att hantera alla produkter likadant? Forskning visar att väl avvägda beslut måste tas på kund- och produktnivå i returprocessen för att konstant balansera kostnad vs service.

Låter det intressant?

AFFÄRSNYTTAN

Genom att skruva lite, förfina och förbättra i din returprocess, kan du öka lönsamheten.  Enkelt förklarat så tryggar du redan intjänade pengar, tjänar mer på varje intjänad krona samtidigt som lönsam merförsäjning på rätt kunder och rätt produkter kan göras. Den kombinerade effekten ger fina effekter på sista raden och ger dig ökad möjlighet till fler hållbara investeringar.

Återkonvertering

Upp till

%

Operationell besparing

Upp till

%

Logistisk besparing

Upp till

%

Kundtjänst belastning

Minskning med

%

Hållbarhet

Lönsamt är hållbart! Returers miljöpåverkan består av plagg som inte kommer i användning av olika skäl och av onödiga transporter. Potentialen är dock mycket större än så. Returer påverkar din lönsamhet mycket och lönsamhet är nyckeln för en på riktigt, hållbar e-handel i alla led.

HOLISTISKT

Kompetens som tjänst – finns det? Mångårig erfarenhet från en unik kombination av bolag och marknadssegment ger en unik affärsmässig insikt och ett holistiskt affärstänk om vad som krävs för en lönsam och hållbar efterköpsprocess.

Easycom är inte bara en digital tjänst. Den kompetens, erfarenhet och forskningbaserade kunskap som är grunden till bolaget byggs så långt det är möjligt kontinuerligt in i regelverk och beslut. Utöver det får man också tillgång till ett team av människor som kan stötta vägval, taktiska och strategiska beslut inom området. Allt för att på en nationell och internationell arena möjliggöra förutsättningar för en optimal returhantering.

Innovation

Tillsammans med våra globala partners tar vi fram helt nytänkande flöden och funktioner genom att kombinera kunskap och erfarenhet från stora globala ehandels- och retailföretag.

Den unika erfarenheten från personer med extremt djup kunskap i respektive domän vävs ihop med systemplattformar och tjänster som möter morgondagens två huvudutmaningar på ett helt nytt sätt – svårt men nödvändigt.

Availability & Sustainability

Partners

Vi är övertygad om att samarbeten och partnerskap är nyckeln till väl genomförda projekt och hög affärsnytta. Våra apier är öppna för att möjliggöra integrationer för en sömlös, automatiserad arbetsprocess.

ETT URVAL AV VÅRA KUNDER

Vårt viktigaste mål är att skapa världens bästa kundupplevelse! En väldigt viktig del i det är hur bra vi hjälper kunden efter köpet, med bland annat retur- och reklamationshantering. Därför valde vi Easycom, för att förbättra kundupplevelsen och samtidigt förenkla för vårt team i det dagliga arbetet.

Bank Bergström – CEO, NordicNest

Vi har inte råd att inte ha den bästa tekniken för att stötta vår kundresa. Returtjänsterna sparar både tid och kostnad för oss men framförallt skapar det lojala kunder med hjälp av en för dem smidig retur och bytesprocess. Lojala kunder är på längre sikt ovärderligt för lönsam tillväxt på en hårt konkurrensutsatt internationell marknad.

Richard Scharnke, CEO Cavour

Easycom has a holistic approach to returns management, which is absolutely essential. Their products combine flawless customer experience with hugely cost efficient services in the international commerce market of today.

Head of Logistics, Caliroots Group AB

Vi valde Easycom för deras plattform med fokus på kundupplevelse och starka verktyg för att effektivisera våra operativa processer.

– Jon Liljestrand, COO – Babyshop Group AB

Vi valde Easycom för att göra det möjligt för aim’n att fortsätta vår snabba internationella tillväxt, att skapa en friktionsfri retur- och byteshantering samt för att få bättre kontroll på våra kunders returbeteenden.

– Robin Mostacero, CEO Aim´n