Select Page

Innovation av Easycom

I vår produktportfölj finns år av erfarenhet inbyggd som härrör från både kund- och leverantörssidan av e-handeln.

AI & Machine Learning

Vår unika erfarenhet av e-handeln har kompletterats med vetenskaplig forskning på returer och optimerats av ny kunskap inom AI.

Med det som bas drivs en konstant dialog med små och stora e-handlare för att skapa nya lösningar för förbättrad lönsamhet.

Hjärtat i våra produkter är vår motor som baserat på true profitability-konceptet levererar unika beslut för att maximera er lönsamhet i varje e-handelstransaktion. Beslutsmotorn drivs av Machine Learning algoritmer, som konstant lär sig, utvecklas och blir bättre på att leverera det resultat de designats för.

Med hjälp av AI & Machine Learning kan vi göra avancerade sälj- och returmönsteranalyser vilket tar oss mot en framtid där gränserna mellan faktiska och prognostiserade värden sakta suddas ut.

AI bootcamp

Det pratas om AI och dess möjligheter överallt och det kan vara svårt att förstå nyttan och vilka möjligheter som finns. Vill ni se vad som går att åstadkomma?

Vi håller på att starta ett AI bootcamp där ni erbjuds medverka för att få en insyn i området och se vad man kan åstadkomma. Se det som ett demo-lab där vi står för kompetens och genomförande och ni för data och kreativa diskussioner.

Samverkan forskning & näringsliv

Easycom har en nära samverkan med forskning inom e-handel och returer.

Samverkan består dels av att nya rön kontinuerligt byggs in i plattformen för att leverera nytta till er som kunder men också av ett kompetensutbyte där t ex AI testas på verkliga case inom området.

Ett samarbete med Easycom ger er indirekt möjlighet att påverka och dra nytta av de kompetenser och resurser som finns inom det akademiska nätverket.

Kontakta oss för att ta del av forskningsresultat och diskutera gemensamma initiativ.

Åsbogatan 8 503 36 Borås

Lämna kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom kort.