Select Page

Action Boards

Skapar insikter för ökad lönsamhet avseende kunder, produkter och leverantörer – total retureffekt inräknad.

Total retureffekt

För att bli lönsam i den nya livscykelekonomin måste fler yrkesroller i verksamheten förstå hur effekten av returerna påverkar dem och styra sina taktiska och operativa åtgärder därefter.

I Action Boards får ni direkt insikt i hur total retureffekt äter upp er lönsamhet. Allt från kund- och produktnivå upp till konsekvensen för hela bolaget.

Lönsamhetsutvärdering – från grunden designad för e-handel och omni-kanal baserad på true profitability.

Fördelar med korrekt lönsamhetsöversikt

Agera på produktens riktiga lönsamhet

Genom sälj- och returanalys – total retureffekt inräknad – påvisas korrekt lönsamhet per automatik från lägsta nivå färg/storlek upp till företagsöverskridande nyckeltal.

Kvalitetsutvärdering av produkter nära realtid

Kundens återkoppling och uppfattning om era produkter är ert bästa mätinstrument. Returförfrågningar går direkt in i Action Boards och ger insikt om proaktiva åtgärder.

Agera på kundens riktiga lönsamhet

Genom att använda true profitability som fundament för kundkategorisering ges insikt i hur kunderna rör sig mellan vinst och förlust. Nyttja segment för att säkerställa högsta möjliga avkastning av marknadsbudget.

Åsbogatan 8 503 36 Borås

Lämna kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom kort.