Boka en demo

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

Returhub har funnits som begrepp ett tag och skälen till dess exitens har framför allt varit:

  • Kostnadseffektivet i låglöneländer
  • Logistiska skäl där returhubar möjliggör ett omvänt linehaul + distributions upplägg

Digitalisering och mognadsgrad i returprocesser möjliggör nu än mer specialiserad returhub´s-hantering där effekt fås både på kundupplevelse, administrativ effektivitet, operativ och logistisk smartness. Allt detta nu även på lokal marknad. Låt oss kika på utmaningarna och möjligheterna som finns.

Dyr returhantering på eget lager eller hos 3PLáre

Japp, det är mycket handpåläggning och omfattande administration för att hantera normalflöden och alla avvikelser som uppstår i en returprocess. 2-4ggr dyrare att hantera returer än att plocka, packa och skeppa en vara till kund. Men det behöver inte vara så. Digitalisering av returprocess möjliggör 100-300% effektivitetsökning:

  • Smart sortering för att prioritera rätt varor. En vinterjacka som kommer in i Maj är inte lika bråttom med som med studentklänningen. Bara kreativiteten sätter gränserna här för sortering och prioritet.
  • Differentierad hantering baserat på produktattribut, kundfeedback, produktvärde mm. Krävs samma handpåläggning på en ”ej utlämnad” vara som på en provad vid t-shirt? På samma sätt som plockeffektivet och kvalitet mäts i utflödet så är det dags att ropa in tidsstudiemannen till returprocessen.
  • Effektiv sortering och inlagring mot automatisering-anläggningar. Ökade krav på livcykelhantering gör att flöden bör finnas mot såväl nyförsäljning såsom outlets´s, 2nd hand, recycling mm. En mängd information finns tillgänglig i dina system för att reglera och automatisera dessa beslut.

För generell och felaktig återbetalning

Bristande systemstöd och en från affären ofta frånkopplad operativ returhantering har gjort att man blir alldeles för generell i sina beslut och agerande gällande återbetalning. Avvikelser är svåra att fånga och hantera vilket gör att man istället bjuder på saker för att det är enklare. Bra för affären – nej, uppmuntrar vi till bra beteenden hos konsument – nej. I en returplattform skall krav ställas på regelverk som automatiserar och reglerar återbetalningen i så hög grad som möjligt.

Ju större volymer ni har desto viktigare att ni fångar en så hög andel av avvikelserna som möjligt för att säkerställa automatiserad korrekt och riktig återbetalning i kombination med information till konsument. Många bäckar små av korrekta beslut ger en stor effekt. Retur-hubárs systemstöd ska tillhandahålla den möjligheten för er.

Dyr och långsam hantering över tullgränser.

Mer aktuellt än någonsin i och med Brexit. Norge har varit och är fortfarande ett bra exempel men ni som säljer internationell har naturligtvis andra marknader att applicera detta på såsom USA, Asien, Australien mm. Returhubars värde i denna kontext handlar om att lokalisera kundupplevelsen utan att göra avkall på kostnadseffektiv returlogistik.

Snabbt summerat så möjliggörs t ex en papperslös QR kodsretur på lokal marknad till en retur-hub. Retur-huben jobbar i en digitaliserad process vilket gör att triggern för snabb återbetalning till kund kommer redan där. Systemstöd ser till att rätt information skrivs ut/ges till rätt part vid linehaul över gräns tillbaka. Digitalisering säkerställer att rätt information ligger till grund för tullflöden, tiden för kostsam och felaktig schabloniserad hantering är förbi.

Summering

Så vad händer nu? Specialiserade aktörer på området finns, det är stor skillnad på att bara hantera returer eller att på riktigt investera i den processen för att möjliggöra en mycket mer kostnadseffektivt erbjudande med högre servicegrad och kvalitet. Mitt medskick till er e-handlare är: Ställ höga krav internt och framför allt på externa parter – ni har med dagens verktyg möjlighet att styra processer som andra utför men har också alternativet att göra det mycket mer kostnadsffektivt och kvalitativt själva. Stora volymer möjliggör automatisering och kostnadseffektiv skalning av dessa processer, mindre aktörer behöver följa och/eller specialisera sig för att vara attraktiva här framöver. Läs mer om re-think BIG här. Valet att göra det i egen regi finns ju alltid kvar men då bör samma krav ställas internt.

Vilken väg ni än går så är min övertygelse att det inte går att vara kvar i gamla kostsamma rutiner. Ni behöver all marginal ni kan avvara för att möjliggöra en, på riktigt, hållbar och lönsam e-handel i alla led för att vara konkurrenskraftiga framöver.

/Markus