Boka en demo

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

Många initiativ har tagits och flera pågår för att hitta nyckeln till cirkulära affärsmodeller, mer hållbar och ansvarsfull handel, second hand/second life upplägg mm (re-use, re-turn, re-cycle, re-nt…). En del lever än, vissa har gått i graven och enligt min mening har vi inte hittat hem i hur affärsprocesser, logistik, operativa aktörer och systemlandskap ska jamma ihop på bästa sätt inom detta område. I mina tankar kring detta finns några viktiga hörnstolpar och drivkrafter.

 

1 – Försäljningen mot konsument måste kontrolleras fullt ut av varumärket

Detta för att nå rätt kundsegment för att därmed kunna hålla upp efterfrågan och prisbild. (Re-nt, Re-use)

En stor anledning till att man inte får snurr på begagnatmarknaden på ett tillräckligt lönsamt sätt är att varumärken inte träffar rätt kundsegment – därför sänks betalningsviljan för att uppfattningen om produkter och varumärke byggs i helt fel kontext. Säljkanalen måste kontrolleras och modereras av urprungsvarumärket för mesta och bästa livcykelanvändning och lönsamhet på produkterna. Mer viktigt för high end brand, möjligtvis mindre viktigt för varumärken med en lägre prisbild. Bra exempel wornwear.patagonia.com på just försäljningen inklusive up-sell till huvudkanalen, lysande! Vi har enligt min mening ett antal mindre bra exempel på den svenska marknaden där varumärkesupplevelsen helt eller delvis släpps till extern part. Bra aktörer men det är inte där rätt kunder hänger och därför blir det inte bra för ursprungsvarumärket både ur ett brand-building och ett lönsamhetsperspektiv. Nedan bild visar på hur all typ av försäljning kan ägas av varumärket mot sin kund genom sina egna digitala kanaler.

2 – Att lösa re-tur, re-nt, re-use, re-cycle småskaligt i egen regi är för dyrt i relation till värdet av affären

Med insyn i alla aktiviteter, förflyttningar och komplexitet i systemflöden och operativa/logistiska flöden så förstår jag att många initiativ på området faller så fort de växer något och kapitalet sinar. POC (proof of concept) pengar tar slut, forsknings-fundings går vidare någon annanstans eller man inser helt enkelt att det åt upp för mycket av övrig marginal. Vissa klarar av att ta förlusten och ser värdet av varumärkesbyggandet kring hållbarhet men modellen håller inte för att kvarvarande marginal på produkter i dessa flöden helt enkelt är för låg i relation till vad totalprocessen kostar att exekvera.

Dessa två hörnstolpar är motsägelsefulla. Å ena sidan tror jag stenhårt på kraften och ansvarsfrågan som varumärket har mot sina kunder. Å andra sidan ser jag det som omöjligt att alla ska kunna ha råd att bygga upp sin egna lösningar pga kostnads- och komplexitetskäl. Så, vad göra?

re-think BIG!

För att kunna utföra alla re-processer kostnadseffektiv så krävs hög automatisering och högst skalbara lösningar designade för volym. Där det krävs manuell handpåläggning krävs fulländade processer med så kostnadseffektiv och lokal arbetskraft som möjligt. Där det krävs lagning, kemtvätt mm för att få ut plagg i användning så krävs volym för att hitta skalbarhet och kostnadseffektivitet.

Jag ser en ny typ av verksamhet/siter/plants designade för ”after-sales” processer och uthyrningmodeller som för den enskilda aktören blir för småskalig och dyr men för en samverkande aktör kan lösas mycket effektivare för flera gemensamma kunders flöden.

För en svensk marknad så krävs kanske 3-4 sådana siter som i nära samverkan med Outlets och återvinningsaktörer i dessa regioner kan skapa flöden som gör att vi bland annat skapar bättre förutsättningar för två viktiga utmaningar:

  1. Det faktum att vi nått ”peak cotton”. Vi producerar idag så mycket bomull som vår planet tillåter. Återanvändning av fiber i stor skala (inte bara bomull) är kritiskt. Kanaler in till dessa flöden måste struktureras.
  2. Det faktum att det är omöjligt för enskilda aktörer att hantera dessa flöden tillräckligt kostnadseffektivt och hållbart.

Som vanligt handlar det om att finna den gyllen medelvägen. Låt oss titta på det från tre perspektiv.

1. Affären

Från ett affärsarkitektperspektiv så handlar det om att hitta överlämnandet och samverkan i affären. Jag tror på en modell där varumärket lämnar över affären till en 3:e part men (mycket viktigt) håller kvar säljkanalen mot sin kund – det ska åtminstone upplevas vara så. På det sättet tas komplexitet i integration och spårbarhet i finansiella transaktioner ned och genom en kickbackmodell lämnas en andel av det värdet som går att få ut tillbaka till varumärket. Enklare modell för de många små och mer avancerat och integrerat för de större. En kombination som skapar rätt kundupplevelse i rätt kanaler med lagom nivå av affärsmässig komplexitet.

2. Verksamheten

Ur ett verksamhetsarkitektperspektiv så centraliseras hanteringen av operativ returhantering, uthyrnings-tjänster, re-pair, spot cleaning, re-use processer mm för att dra nytta av nödvändiga skaleffekter. Digitalisering möjliggör produktdriven automatisering vilket ger skalbarhet och effektivitet. Kvarvarande manuella aktiviteter utförs av kostnadseffektiva proffs på området där rutiner effektiviseras och förenklas så långt det är möjlig.

3. Systemen

Ur ett systemarkitektperspektiv så hanteras hela re-tur, re-use, re-nt och flödesstyrning i en multi-kund setup som är i hög grad fristående från varumärkens systemlandskap vilka i första hand ska vara designade för att vara konkurrenskraftiga för nyförsäljning. Varför då? – jo för att i de processerna finns marginaler för att alla ska ha råd att göra på sitt sätt och fortfarande vara konkurrenskraftiga. Till skillnad mot det som drivet av moder jords utmaningar måste ske sen. I ”after sales” processer måste användandet och lönsamheten maximeras under produktens och fiberns hela livscykel baserat på en mycket mindre kvarvarande marginal.

Nyckeln handlar alltså om samverkan skalbara gemensamma lösningar. Stora delar av detta finns på plats och med hjälp av forskning, innovation och starka långsiktiga aktörer så är jag övertygad om att det kommer lyckas. Sitter ni och funderar på hur hantera detta, låter konceptet och resonemanget intressant eller hur tänker ni kring detta?

Mvh Markus