Book et möte

Book et möte!

Fyll inn dine opplysninger og ta kontakt med oss ​​og se frem til å vise tjenesten vår!

Det er en «skjult» sannhet om hvor lenge selskapenes ledetider er for returer og reklamasjoner, og de beregnes vanligvis i gjennomsnittlige tider som kommuniseres til kunder.

Noen ganger er den virkelige ledetiden i samsvar med det du kommuniserer med kunden, men ofte kan den variere, noe som har flere underliggende årsaker. Utfordringen ligger blant annet i å formidle en «fast generell ledetid» til kunden, samtidig som volumene varierer avhengig av sesong og salg. Dette betyr at du i lavsesongen har tid til å prioritere returer og få kortere ledetid, men at du i høysesongen prioriterer håndteringen av nye salgsordrer, noe som fører til lengre ledetid. Dette gjør at kundetilfredshet kommer variere avhengig av sesong.

Det blir et moment 22 når du som netthandler ønsker å få returen tilbake så snart som mulig for å kunne betale tilbake kunden og få produktet raskt tilbake til hyllen for salg – samtidig som det koster mer. De økte kostnadene, som skyldes raskere / dyrere returfrakt og flere ressurser på lageret for å håndtere returen, motvirker den gode effekten av lykkeligere kunder og mersalg.

Blind returns – en utfordring

Som netthandler har du vanligvis ingen innsikt i hva som dukker opp på lastebryggen i form av returer. Er det ett bur eller ti? Hvilke returer inneholder prioriterte produkter eller kunder? Dessverre håndteres det ved å åpne alle returer for å kunne refundere kunder og finne prioriterte produkter, noe som tar mye tid og ressurser.

Den enkle løsningen som er feil😊

Den enkle løsningen er dessverre å «slå» noen eksterne aktører i hodet, vanligvis transportøren, som må ta skylden for de lange ledetidene. Men det er sjelden at det er transportørens feil ettersom deres transportnettverk går etter en tidtabell som bruker fungere bra. De gangene den ikke fungerer er det vanligvis fordi det er høysesong for transportøren i form av Black Week og andre høysesonger. Problemet som oppstår da er at netthandleren ikke har tid til å prioritere retur, og da blir det en dobbel feil med kunden – enda lengre ledetider. På toppen av dette tar kunden iblant tid på seg å sende tilbake varen.

Når vi hjelper kundene våre med å bryte ned den totale leveringstiden i trinnene Kunde –> Transportør — > netthandler/Lager så blir det klart hvor mesteparten av tiden brukes. Les mer om dette i bloggen«The impact of returns – addressing the X and Y time»

Er det ikke mulig å gjøre begge deler – øke hastigheten og samtidig redusere kostnadene?

Absolutt, med detaljert kontroll over ledetider for produktene i returflyten og gode digitale tjenester for retur, kan du redusere ledetiden uten å legge til kostnader – men i stedet senke dem. Dette fører til den fantastiske kombinasjonen av både lykkeligere kunder og økt lønnsomhet.