Book et möte

Book et möte!

Fyll inn dine opplysninger og ta kontakt med oss ​​og se frem til å vise tjenesten vår!

Se her, riktig bra av Fjällräven!

– av flere grunner:

  1. Initiativet og ansvaret for å få mest mulig ut av råvarene som produseres
  2. Innpakkingen av konseptet, produktene skaper en velfortjent hype rundt dem som også er lønnsom. (ikke bekreftet, men høyst sannsynlig …)
  3. Markedsføring som kombinerer varemerkets verdier med salgsparametere som i dette tilfellet begrenset opplag.

Hva kan vi lære av dette og hvordan kan vi håndtere re-prosesser i et større perspektiv? Her er mine tips og argumenter for dem.

 

Håndtering av re-prosesser fra et bærekrafts- og lønnsomhetsperspektiv.

Re-use, Re-produce, Re-cycle (Gjenbruk, gjenproduksjon, resirkulering) bør håndteres i den prioritetsrekkefølgen. Med andre ord, fra et bærekraftperspektiv er re-use (gjenbruk) det beste alternativet. Produktet bør brukes gjennom hele levetiden, og jeg tror at hemligheten for å få til dette er at varemerket selv tar ansvar for 2:nd life håndteringen:

  • man treffer den rette målgruppen hvilket øker sannsynligheten for høyere betalingsvillighet.
  • man risikerer ikke at varemerket selges i andre prosesser som ikke samsvarer med varemerkets verdier, kundeopplevelse osv.

Når produktet har vært et par ganger i gjennom en Re-use/Re-nt prosess kommer neste trinn, Re-produce. Fjällräven i eksemplet ovenfor gjør dette på avfallsmateriale, men det er også potensial for å reparere, sy opp kolleksjoner der deler av brukte plagg settes sammen til nye plagg etc. Hvis du gjør det på riktig måte og får skalerbarhet i disse prosessene, og markedsfører og selger under mottoet begrensede utgaver gjennom dine egne kanaler mot dine egne kundegrupper, er jeg overbevist om at en ytterligere runde kan fås i bruken av materialet. Eksempler på aktører som gjør dette er ACG i Borås.

Etter at materialet ikke lenger kan brukes til den tiltenkte funksjonen, vil Re-cycle-prosessen følge. Her gjelder det at varemerket lokker og inspirerer sine kunder å komme i butikken eller sende inn varene sine. Her er det et stort potensial gjennom ulike typer insentivprogram og dagens teknologi å få tak i en større andel produsert materiale til minimale administrasjonskostnader. For eksempel en prosess der du får en kupong automatisk som følge av innsendte godkjente varer/materialer.

Det skjer mye innen sorterings- og teknologi for materialgjenvinning av tekstilfibre. H&M sitt initiativ LOOPer kanskje den mest profilerte, men mange andre selskaper/teknologier/prosesser dukker opp på feltet. Her tror jeg personlig at skalering må til som jeg har skrevet om før herRe-think BIG – for lønnsom og bærekraftig mote Her et sted tror jeg at verdien forlater selskapet og fiber / materiale vil være til nytte for alle kjøpere som ønsker og har mulighet til å jobbe med ny produksjon av resirkulert fiber. Sirkelen stengte herved og produkteieren har tatt sitt ansvar hele veien og er klar for en ny syklus.

 

Sammendrag

Produkteierens ansvar på disse områdene vil øke. Nye prosesser og modeller for denne ledelsen må derfor utvikles. Felles faktor for disse prosessene innebærer å returnere produkter til vareeieren for ulike formål som gjenbruk, gjenproduksjon og gjenvinning. Så ikke glem hele gjen-perspektivet når det gjelder returhåndteringen din. Hvordan kan du få på plass disse prosessene og dermed ta ledelsen i ansvaret og kundeopplevelsen rundt dette?

Fra et industrielt tekstilperspektiv tror jeg at Sverige og kanskje enda mer spesifikt hjembyen min; tekstil og e-handelsbyen Borås kan spille en rolle. Det vil si, å muliggjøre lokal verdiforbedring av mer småskalig produksjon av mer komplekse og kvalitative produkter. Dette for å støtte vridningen fra bruk og kast til mer ansvarlig handel.

Jeg tror området «Reprosesser» vil være en nøkkel til å lykkes i fremtiden når bærekraftsfaktoren blir stadig viktigere både som følge av økt bevissthet blant nye generasjoner, men også av direkte krav fra markedet og/eller lover som følge av politiske beslutninger og retningslinjer i fremtiden.

Hvor er du på din reise i felten og hvordan nærmer du deg utfordringen?

Mvh Markus