Boka en demo

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

Se här, riktigt snyggt Fjällräven!

– av flera skäl:

  1. Initiativet och ansvarstagandet för att göra det mesta av producerad råvara
  2. Paketeringen av konceptet, produkterna vilket skapar ett välförtjänt hype kring dem så att affären/lönsamheten går ihop. (ej bekräftat men sannolikt…)
  3. Marknadsföring som kombinerar varumärkets värderingar med säljdrivande parametrar såsom i det här fallet begränsad upplaga.

Vad kan vi lära av detta och hur ska vi tänka kring hantering av re-processer i ett större perspektiv? Här följer mina mina tips och argument för dem.

 

Hantering av re-processer utifrån ett hållbarhets och lönsamhetsperspektiv.

Re-use, Re-produce, Re-cycle bör hanteras i den prioritets ordningen. Dvs ur ett hållbarhetsperspektiv så är re-use det bästa alternativet. Produkten ska användas hela sin livstid och min starka tro för att få det att hända i så stor utsträckning som möjligt är att varumärket själv tar ansvar för den 2:nd life hanteringen själv därför att:

  • träffar rätt målgrupp för att höja sannolikheten till en högre betalningsvilja.
  • inte riskera att varumärkets säljs i andra processer som inte matchar varumärkets värderingar, kundupplevelse mm.

När produkten vänt en eller flera gånger i en Re-use/Re-nt process kommer nästa steg, Re-produce. Fjällräven gör detta i ovan exempel av spillmaterial men det finns även potential i att laga, sy upp kollektioner där delar av använda plagg sätts ihop till nya plagg mm. Om man gör det på rätt sätt och får skalbarhet i dessa processer, marknadsför och säljer under devisen begränsade upplagor genom egna kanaler mot egna kundgrupper så är jag övertygad om att ytterligare en runda kan fås i användandet av materialet. Exempel på aktörer som gör detta är ACG i Borås.

Efter att materialet inte går att nyttja till dess tänkta funktion så kommer Re-cycle processen. Här gäller det för varumärken att ”nudga” kund att komma in till butik eller skicka in sina varor. Här finns stor potential att få tag på en större andel av producerat material genom olika typer av incitamentsprogram, med dagens teknik också väl automatiserat för minimal admin och hanteringskostnad. T ex en process där man får en voucher per automatik som en konsekvens av inskickad godkänd vara/material.

Hanteringen och nedbrytning av material för återanvändning av fiber händer det väldigt mycket inom. H&M´s initiativ the LOOP kanske det mest uppmärksammade men många andra bolag/tekniker/processer växer fram inom området. Här tror jag personligen på att skalning måste till som jag skrivit om innan här Re-think BIG – för lönsam och hållbar fashion Här någonstans lämnar värdet bolaget tänker jag och fiber/material kommer alla köpare till gagn som vill och har möjlighet att arbeta med nytillverkning av återvunnen fiber. Cirkeln här härmed stängd och produkägaren har tagit sitt ansvar hela vägen och är redo för en ny cykel.

 

Summering

Produktägaren ansvar i dessa områden kommer att öka. Nya processer och modeller för denna hantering måste därför fram. Gemensam faktor för dessa processer handlar om att returnera produkter till varuägaren för olika syften såsom re-use, re-produce, re-pair, re-cycle. Så glöm inte hela re-perspektivet när det kommer till er returhantering. Hur kan ni få dessa processer på plats och därmed ta lead i ansvarstagandet och kundupplevelsen kring detta?

Ur ett industriellt textil-perspektiv så tror jag att vi lokalt i Sverige och kanske än mer specifik min hemstad; textil och e-handelsstaden Borås kan spela en roll. Dvs att möjliggöra lokalt värdehöjande av lite mer småskalig produktion av mer komplexa och kvalitativa produkter. Detta för att stötta vridningen från slit och släng till mer ansvarsfull handel.

Området ”Re-processer” tror jag kommer vara en nyckel för att vara framgångsrik framöver när hållbarhetsfaktorn blir viktigare och viktigare både som en konsekvens av ökad medvetenhet hos nya generationer men också utav direkta krav från marknaden och/eller lagar som konsekvens av politiska beslut och riktlinjer framöver.

Var är ni på er resa inom området och hur tar ni er an utmaningen?

Mvh Markus