Select Page

Automation Toolkit

Till sälj & marknadsföringsplattformar för att höja sannolikheten för lönsam konvertering. Optimera din kundresa för maximerad lönsamhet i varje transaktion.

Tydlig lönsamhet

E-handelsplattformar och omkringliggande tjänster är idag designade och duktiga på att driva trafik till butik och konvertera på potentiella köptillfällen. Hänsyn tas dock inte till lönsam konvertering.

Har du redan kundvårds- eller produkthanteringssystem på plats? Låt denna tjänst bidra till mer korrekt kundkategorisering och en produktmix för bättre lönsamhet.

Låt säljplattformen automatiserat ta hänsyn till nya köp och leveransmönster – hela retureffekten inräknad.

Fördelar med lönsamhetdrivande APIer

Lönsamhetsklassade kunder

Värdehöj era kundsegment med insikt från true profitability eller använd våra segment för att säkerställa rätt erbjudande till rätt kund.

Lönsamhetsklassade produkter

Värdehöj er produktinformation med en lönsamhetsflagga för att undvika försäljning av produkter med negativ marginal.

Dynamisk prissättning

Fri frakt och fria returer för alla överallt – är inte en hållbar modell. Här ges förutsättningar för dynamisk prissättning av tjänster baserat på kunskap om kund & produkt.

Åsbogatan 8 503 36 Borås

Lämna kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom kort.