Select Page

Action Boards

Skapar insikter för ökad lönsamhet avseende kunder, produkter och leverantörer – total retureffekt inräknad.

Total retureffekt

För att bli lönsam i den nya livscykelekonomi måste fler roller i bolaget förstå hur effekten av returerna påverkar dem och styra sina taktiska och operativa åtgärder därefter.

I Action Boards får ni direkt insikt i hur total retureffekt äter upp er lönsamhet. Allt från kund- och produktnivå upp till konsekvensen för hela bolaget.

Lönsamhetsutvärdering, från grunden designad för e-handel och omni-kanal baserad på true profitability.

Fördelar med korrekt lönsamhetsöversikt

Agera på produktens riktiga lönsamhet

Genom sälj och returanalys, – total retureffekt inräknad påvisas korrekt lönsamhet per automatik från lägsta nivå färg/storlek upp till företagsöverskridande nyckeltal.

Kvalitetsutvärdering av produkter nära realtid

Kundens återkoppling och uppfattning om dina produkter är ditt bästa mätinstrument. Returförfrågningar går direkt in i Action Boards och ger insikt om proaktiva åtgärder.

Agera på kundens riktiga lönsamhet

Genom att använda true profitability som fundament för kundkategorisering så ges insikt hur de rör sig mellan vinst och förlust. Nyttja segment för att säkerställa högsta möjliga avkastning av marknadsbudget.

Åsbogatan 8 503 36 Borås

Lämna kontaktuppgifter så kontaktar vi er inom kort.