[X]

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

total tid/retur utan Easycom

total tid/retur med Easycom

Vilka är Svenskt Tenn?

Svenskt Tenn är ett prestigefyllt bolag inom inredningsbranschen, med en bred produktportfölj som sträcker sig från bestick till soffor. 

En viktig del av företagets filosofi är att allt överskott går till forskning inom bland annat ekologi, genetik och läkemedel. Företagets centrallager ligger i Stockholm och därifrån skickas varor till företag och direkt till slutkonsument.

 

“Automatiseringen av returhantering, reklamationsflöde och återbetalningar, tillsammans med den digitala insynen i hela processen, har omvandlat ett tidigare komplext flöde till något som knappt kräver någon manuell insats” 

-Filip Costelius, Logistikchef, Svenskt Tenn

Utmaningar

Med en produktportfölj som inkluderar många unika artiklar som exempelvis munblåst glas är det begripligt att utmaningar kan uppstå vid hantering av en retur/reklamation.

För att kunna ta rätt beslut i processen krävdes mycket produktkunskap, något som inte var självklart att lagerpersonal hade. Svenskt Tenn insåg att bristerna i de befintliga rutinerna och avsaknaden av centraliserad produktinformation gjorde att beslut ibland togs baserat på individuell bedömning snarare än konsekvent fakta. Detta gav inte bara upphov till inkonsekventa beslut, utan satte också en oavsiktlig press på medarbetarna.

Vi ville helt enkelt förbättra våra processer, förstärka vår kunskapsbas och därigenom förbättra kundupplevelsen ytterligare – Filip Costelius, Logistikchef, Svenskt Tenn

Genomförande

Efter en genomgående utvärdering av olika returhanteringsplattformar bestämde sig Svenskt Tenn för Easycom.

Svenskt Tenn hade vid tillfället en något mer komplex artikelstruktur, (ex. en soffa med valbart tyg såldes som tyg på metervara + en soffstomme = två artiklar. Men som vid en retur kom tillbaka som en artikel = en soffa) – något som försvårade hanteringen ytterligare. Det ställdes således ett krav på förmåga att kunna hantera det befintliga ERP-systemet Svenskt Tenn vid tillfället hade, något som Easycom ansågs vara mest lämpade att göra. 

Tillsammans med Easycom skapade man en vision om hur man med rätt resurser och strategi skulle övervinna tidigare hinder på ett effektivt sätt. Med Navipro som tredje partner, omvandlades sedan den gemensamma visionen till en projektplan. Projektet sattes i verk och efter noggranna tester, integrerades den nya plattformen smidigt med Svenskt Tenns system. När man sedan var igång passade man även på att automatisera hela lagerflödet.

”Mia och Ola på Easycom var fantastiska genom hela onboarding-processen, och de säkerställde att allt förblev tydligt och enligt plan. Easycom rekommenderade även förbättringar i vårt ERP, vilket vi verkställde och som ledde till ytterligare smidighet i vårt system.” – Filip Costelius, Logistikchef, Svenskt Tenn.

“Något av det bästa med Easycom är att man kan hantera och administrera så mycket själv utan att behöva koppla på support, något som är mer regel än undantag i andra plattformar”

-Filip Costelius, Logistikchef, Svenskt Tenn

Resultat

Tack vare Easycoms plattform har Svenskt Tenn kunnat minska den totala tiden för att hantera en retur från 4 timmar till endast 20 minuter. Processen styrs nu via plattformen av kundtjänst, vilket minskar risken för misstag. “Det har blivit ett centralt verktyg för kundtjänst att administrera kundärenden på ett effektivt och smidigt sätt”

 

“Automatiseringen av returhantering, reklamationsflöde och återbetalningar, tillsammans med den digitala insynen i hela processen, har omvandlat ett tidigare komplext flöde till något som knappt kräver någon manuell insats” – Filip Costelius, Logistikchef, Svenskt Tenn.

 

Nu ser Svenskt Tenn fram emot att utveckla sitt arbete i plattformen. “Något av det bästa med Easycom är att man kan hantera och administrera så mycket själv utan att behöva koppla på support, något som är mer regel än undantag i andra plattformar”-Filip

 

Med Easycom har Svenskt Tenn inte bara löst sina returhanteringsutmaningar, utan också skapat en mer effektiv och kundfokuserad verksamhet.

“Vi har som mål att proaktivt börja nyttja de insikter plattformen ger. Nästa steg blir att dela lönsamhetsinsikterna med inköpsavdelningen för att kunna säkerställa produktkvalitet, minska kostnader och använda insikterna till nästkommande orderläggning.” -Filip