[X]

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

Så halverade stadium sina returkostnader

%

Hanteringskostnader

%

Ledtider

%

Returer

”Det har varit en gamechanger för oss. Systemet har halverat tiden vi lägger på en retur!”

-Peter Carlsson, Stadium

Utmaningar

Företagets onlineförsäljning genererar ca 1,8 miljoner kundordrar per år, med ca 2,5 artiklar per order och med en returgrad på 25% innebär det för Stadium en hantering av ca 450 000 returer per år. Stadium upplevde även påverkan på kundnöjdheten till följd av de långa ledtiderna hanteringen av returerna förde med sig. Ledtiden låg då på ungefär 2-3 veckor.

Bakgrund

Under 2020 inledde Easycom sitt samarbete med Stadium och implementeradet av en ny smart digital returhantering. Stadium saknade vid tidpunkten kontroll och uppföljning av returerna. Utöver kostsamma hanteringskostnader tillkom administrativt tunga och kostsamma processer för återbetalningar. Returhanteringen innebar en kostnad om ca 25 miljoner per år. Efter utvärdering av ett flertal lösningar valdes Easycom som returplattform.

Genomförande

I september 2020 påbörjades arbetet med tydliga och avgränsade iterationer som levererar både affärs- och kundvärde:

  • Processdesign och blueprint.
  • Kundresa, Ombud, Returstation, Ekonomi, Kundservice.
  • Lösningsarkitektur och integration

En första MVP baserad på den digitala kundresan gick live i mars 2021.
Efterföljande iterationer har fokuserat på automatiska återbetalningar och optimering av arbetet på returstationen

Hittills har vi nästan halverat våra kostnader och ledtider, vilket är ett väldigt bra resultat både för oss och våra kunder. Vi har full koll på både aktiva och passiva returer, men även på vad som returneras och varför. På så sätt får kunderna snabbare service och full inblick i hela returprocessen!

- Andreas Ericson, Stadium

Resultat

Resultatet av implementerade iterationer hos Stadium är mycket positivt. Stadium har idag full kontroll och uppföljning på:

Aktiva och passiva returer

Vad som returnerats och varför

Vem som returnerar