Boka en demo

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

Mycket roligt att kunna peka på siffror som verkligen ger påverkan inte bara på kostnadsbesparingssidan utan även gällande ökad försäljning! Men envetna som vi är så nöjer vi oss inte med det enkla och uppenbara för potentialen gällande re-conversion är riktigt stor och rätt styrt har det en stor påverkan inte bara på top line utan även på bottom line!

De här 8-11% jag pratar om är enbart ett exempel på att ta hand om effekten av den nya digitala trafik som ett resultat av en digitaliserad retur och bytesprocesser. Det innebär att en stor andel av returflödet har transformerats till nya köp. Här finns dock mycket potential kvar, det är ju bara omsättning vi pratar om men är det lönsamt?

Så hur kan vi nu säkerställa lönsam återkonvertering, inte bara ökad omsättning? För att resonera kring det så behöver vi reda ut vad olönsam återkonvertering är först. Tillbaks till Easycoms´s kärna , reell lönsamhet eller ”true profitability”. Att driva ökad omsättning kan ju vara fördelaktigt men driver man kostnadsökningar i samma hastighet som försäljning så har återkonverteringen gett begränsad nytta.  I vissa fall kan det faktiskt reellt sätt driva än mer negativ lönsamhet t ex för kunder med olönsamma köp & returbeteenden eller när lågvärdes produkter tar kostsamma vägar i returlogistiken.

Så vilka steg kan du ta för att få en synergieffekt i din ”after sales process”?

  1. Digitalisera returprocessen och hjälp kunden efter köp. → Ökad omsättning
  2. Säkerställ friktionsfri byteshantering gällande storlekar. → Ytterligare ökad omsättning
  3. Genom true profitability baserade beslut → Lönsam omsättning till lägre kostnad
  4. Addera rekommendationsmotor och up-sell utrymme i returprocess → Ytterligare ökad lönsam omsättning till lägre kostnad

Den affärsmässiga synergieffekten kommer av ökad omsättning kombinerat med lägre kostnader i de transaktionerna. Lönsam återkonvertering → 1 + 1 = 3!

Många parametrar påverkar hur stor effekten blir men en sak som är säker är att kundresan noggrant måste designas hela vägen vad det gäller varumärkesupplevelse, touchpoints och formuleringar. Precis på samma sätt som genom sales-funneln i er marknadsföring och på site. Dagens tips kring det och din ansats i hur hantera re-conversion frågan generellt blir:

Vrid perspektivet, tänk inte returer med de ofta negativa laddningar det har med sig. Tänk att alla dina säljordrar är starten in i en ”after-sales” funnel. I den gäller det att maximera lönsamheten av gjorda transaktioner – också på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Med ett sådant perspektiv höjs sannolikheten för en positiv synergieffekt i after sales processen för ditt bolag!

Mvh Markus