Lönsam och hållbar e-handel

  • Maximera lönsamheten vid varje köp
  • Ta bort onödiga kostnader och minska miljöpåverkan
  • Vårda dina lönsamma kunder och produkter
  • Förstärk er varumärkesupplevelse

Vi söker system-utvecklare

– unik möjlighet i Borås!

Sugen på att vara en stor del av det lilla bolaget? – med erfarna individer som tar sikte på internationell marknad med nya digitala tjänster.

Ta kontroll över hela kundresan och er varumärkesupplevelse

Smart digital retur- & byteshantering

Den totala effekten av produktreturer kan – fel hanterat – påverka er affär till den grad att lönsamhet är svår att uppnå. Vår digitala returregistrering optimerar inte bara hanteringen och kundupplevelsen efter köp, utan möjliggör även lönsam konvertering och driver identifierad trafik till er digitala och fysiska butik.

Smart styrning av returer för effektiv påfyllnad

Se till att returerna hanteras kostnadseffektivt och skickas dit där de behövs mest, när behovet är störst. Våra algoritmer ser till att varje unik kund och produkt får den retur- och byteshantering som passar dess unika förutsättningar. Alltid väl avvägt mellan bästa kundupplevelse, minimerad miljöpåverkan och maximerad lönsamhet.

Korrekt lönsamhet i realtid för proaktiv åtgärd

Fokus på ”Life Time Value” (LTV) blir en allt mer kritisk komponent för högre lönsamhet. Att behålla era kunder och se till att de är lönsamma över tid är vitalt. Vår unika lönsamhetsmotor håller i realtid koll på korrekt lönsamhet på kunder och produkter, vilket ger er möjligheten att ta era lönsamhetsdrivande åtgärder till nästa nivå.

Unika insikter för lönsamhetsdrivande åtgärder

  • Minimera missnöjda kunder och olönsamma produkter
  • Få tidig insikt om returnerade produkter
  • Analyser som stöttar lönsamhetsdrivande åtgärder i hela företaget

Våra tjänster

  • Med avancerad lönsamhetsmotor designad för den nya handeln
  • Baseras på forskning, digital innovation och djupt logistiskt kunnande
  • Överbryggar organisatoriska och systemmässiga silos

Smart Digital Returns

Profitability Control Tower

Automation Toolkit

Action Boards

Se din lönsamhetspotential!

Uppskatta din potentiella nettovinst-ökning med hjälp av vår lönsamhetskalkylator. Beräkningarna baserar sig på statistiska modeller som utvecklats för den skandinaviska marknaden inom marknadssegmentet ”fashion”. De uppskattade besparingseffekterna kan förfinas ytterligare baserat på vår erfarenhet, forskning och referenser.

Omsättning (5,000,000 €)

Returandel (25%)

Årlig besparing

Minsta effekt
0
0%
Typisk effekt
0
0 %
Potentiell effekt
0
0 %

De har ett helhetstänk kring returhanteringen vilket är ett måste för att kunna kombinera kundupplevelse och kostnadseffektivitet på en internationell marknad. Easycoms tjänster inom returhantering har en höjd och bredd som vi inte sett på marknaden innan.

Head of Logistics, Caliroots Group AB