Boka en demo

[X]

Boka en demo!

Fyll i dina uppgifter så hör av oss och ser fram emot att visa vår tjänst!

Då är vi inne i mer utmanande returtider än på länge ur ett lönsamhetsperspektiv. Många av er e-handlare har förlängt sina returvillkor för julhandeln så att det går att returnera ända fram till sista januari. Det drev högst troligt en ökad andel köp och omsättning men frågan är om det är värt det nu när stora andelar går tillbaka i retur? En till två månader efter försäljning kan förutsättningarna nu se helt annorlunda ut. Dvs:

  • finns efterfrågan kvar på produkten?
  • har sälj-sloten missats eller produktens livscykel planat ut?
  • har kunden fått möjlighet att tillfredställa sitt köp-behov hos någon annan?

Hur stor andel av returnerade produkter går nu att sälja till nypris? Hur stor andel går att sälja överhuvudtaget och hur stor mängd går till återvinning eller destruktion? En väl genomtänkt strategi för att orkestrera returerna rätt och riktigt har förhoppningsvis sett till att maximera marginalen i varje transaktion – eller…?

Jag hävdar att alla e-handlare av både lönsamhets och hållbarhetsskäl måste sätta sig i förarsätet så att en högre andel ”rätt returer” kommer tillbaka snabbt och att de behandlas med samma data-drivna smartness som finns i er säljprocess.

Nyligen publicerad forskning visar att inom EU har varor för 240 miljarder förstörts under 2022 trots att varorna i sig är i nyskick (Källa: Internationella miljöinstitutet med bland andra Carl Dalhammar) Anledningen till det är många men just det faktum att det på olika sätt förstörs så mycket produkter kan grovt sammanfattas i två punkter:

  • att det produceras för mycket med för låg marginal och för låg kvalitet. Det finns helt enkelt inte marginal eller kvalitet nog att hantera produktens livscykel så som vi borde och snart måste.
  • att retur, bytes, reklamation och reperationshantering är alldeles för kostsam, ineffektiv, långsam och osmart. Det tar helt enkelt för lång tid och kostar för mycket innan produkten når ett ställe där det finns en efterfrågan.

Forskare föreslår bland annat att lagstadga returfrakt för att komma åt problemet. Jag är inte lika säker att det är rätt väg att gå. Debatten blir väldigt svart och vit kring den frågan och journalistiken har svårt att ”sälja lösnummer” på detaljer såklart. Dock finns lösningen just i detaljer som inte går att generalisera bort i bara för eller emot, svart eller vitt, returfrakt eller inte.

Vad menar jag då med detaljer? Jo, om vi jämför med utvecklingen av dagens köp-processer så är de hos de bästa extremt data-drivna med stora möjligheter till personalisering och säljstyrning på olika sätt. En mängd olika parametrar och algoritmer styr vad som promotas på e-handlaren site. Avancerad affärslogik styr huruvida det blir frakt-fritt eller inte, allokeringslogik styr vart det ska skeppas ifrån mm. Väldigt få personer kan svara på varför helheten kring ett köp blev som det blev för att flera data-drivna beslut samverkar genom processen för att kunna leverera rätt vara till rätt pris så snabbt som möjligt till en så låg kostnad som det bara går.

Gällande returer då som generellt kostar 2-4ggr mer än skicka ut varan till kund – där är vi på nivån att vi diskutera om vi ska ta betalt för retur-frakt eller inte…🙄

Min poäng här är att returprocessen i hög grad är outvecklad, kostnadsinneffektiv och har en mycket stor potential som på så många plan kan påverka er lönsamhet på kort och lång sikt. Dessutom är returprocesser något som tar er in i mot ett cirkulärt tänkande som blir allt mer viktigt framöver när ökade krav kommer från EU med t ex regelverk kring Digital Product Passport (DPP) och andra lagar kring rapportering av kassering.

Det är hög tid att e-handlare av både lönsamhets och hållbarhetsskäl sätter sig i förarsätet så att en högre andel ”rätt returer” kommer tillbaka och att de behandlas med samma data-drivna smartness som finns i er säljprocess. Allt för att säkerställa att de återförs så snabbt som möjligt, till en så låg kostnad som möjligt till en plats där behovet är som störst och därmed inte blir en del av nästa års förlorade miljarder.

Mvh Markus

 

 

.